VSV Express

ເວດສຸວັນ ຂົນສົ່ງ

ເລກເຄື່ອງ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການຂອງເຮົາມີຢູ່ຫລາຍປະເພດເບິ່ງຈາກຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມໄດ້ເລີຍ.

ປະເພດສິນຄ້າ 1 - 99 ກິໂລ 99 - 500 ກິໂລ ລາຍກວ່າ 1000 ກິໂລ
ສິນຄ້າທົ່ວໄປ LAK 20,000 LAK 18,000 ລາຄາພິເສດສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ
CBM ລາຄາ
ຕ່ຳກ່ວາ 0.5 ແມັດກ້ອນ CNY 1000 / LAK 2,650,000

ບໍລິການຂອງເຮົາ

Our services.

ສັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າຜ່ານເວັບໄຊ

Taobao.com, 1688.com, Alibaba.com, pinduoduo.com etc...

ໂອນເງິນໄປຈີນ ຝາກຈ່າຍ

ເຕີ່ມເງິນເຂົ້າ Alipay, Wechat, Bank Accountant. ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ທຳນຽມຕ່າງໃນຈີນ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ/ທາງເຮືອ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 3-5ມຶ້

ຂົນສົ່ງ ທາງເຮືອ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 14-21ມຶ້

ຕິດຕາມສິນຄ້າ

ຕິດຕາມສິນຄ້າຜ່ານລະບົບອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ

ຂັນຕອນການໃຊ້ບໍລິການ

ສາມາດສຶກສາໄດ້ທີ່ດ້ານລຸ່ມນິ້ເລີຍ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດໃດສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຮົາໄດ້.

快递收货人:VSV+ສາຂາ+ຊື່

快递电话:13503024158

地址:广东省 佛山市 南海区 里水镇

详细:胜利五一村电台路南1号国宏产业园C104档 VSV.ສາຂາ(ຊື່ແລະເບີໂທ)VSV 转老


ກະລຸນາ ໃສ່ຂໍມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (Please fill the correct infomation).

快递收货人:VSV+ສາຂາ+ຊື່

快递电话:13503024158

地址:广东省 佛山市 南海区 里水镇

详细:胜利五一村电台路南1号国宏产业园C104档 VSV.ສາຂາ(ຊື່ແລະເບີໂທ)VSV 转老


ວິດິໂອ ຂັນຕອນການສັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າກັບ ເວັດສຸວັນ VSV-Express

ເບິ່ງ ວິດີໂອ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການສັ່ງກັບເພື່ອຄວາມ ວອງໄວ ໃນການສັ່ງຊື່ພະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການ (ໃນວິດີໂອນີ້ແມ່ນການສັ່ງເຄື່ອງຈາກ Taobao)

  • ເລືອກລິງທີ່ຕ້ອງການ.
  • ຕິດຕໍ່ເຮົາຜ່ານ Whatsapp ແລ້ວ ສົ່ງລິງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຄິດລາຄາ.
  • ໂອນ ແຈ້ງເຮົາຈັດຊື່ແລ້ວ ລໍຖ້າຮັບສິນຄ້າຂອງທ່ານເລີຍ.

ເບິ່ງແລ້ວຍັງມີຂໍສົງໃສ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃນຂັ້ນຕອນໃດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທືມງານ ເພື່ອສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

ຖ້າຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້

ຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມວັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນເສົາ ໂມງບໍລິການ 09:00-18:00. ວັນອາທິດພັກ

ສາຂາ

ສາມາດຕິດຕໍ່ສາຂາ ຜ່ານເບີໂທ ຫຼື Whatsapp ຕາມລຸ່ມນີ້:

ລະຫັດສາຂາ ສາຂາ ເບີໂທ & whatsapp
88 ໂພນເຄັງ 02078955552
28 ນາໄຊ 02055999228
18 ເນລະມິດ 02077129912
69 ໜອງພະຍາ 02055470333
21 ທົ່ງປົ່ງ 02056488282
13 ທ່າແຂກ 002056313336
002022323456
79 ສະຫວັນນະເຂດ 02093684579
80 ສອງຄອນ ສະຫວັນນະເຂດ 02096712881
88 ໂພນເຄັງ 02078237777
23 ດອນໜູນ 02055211979
55 ໄຊຍະບູລີ 0
95 ດົງໂດກ 0

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Location:

ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໜອງພະຍາ

Call:

+856 20 52 276 999, +856 20 58 684 888